2η Συνάντηση Εταίρων

Η 2η συνάντηση Εταίρων με τίτλο "Ανάπτυξη εγχειριδίων και κατευθυντήριων γραμμών" πραγματοποιήθηκε στη Villa di Breme (Πανεπιστήμιο Μιλάνο-Μπικόκα, Ιταλία) στις 25-26 Ιουνίου 2019.

Στόχοι της συνάντησης ήταν:

  • να συζητηθούν κρίσιμα ζητήματα που προέκυψαν από την ανάπτυξη του εγχειριδίου δραστηριοτήτων εκπαιδευτικών και μαθητών

  • να σχεδιαστούν τα περιεχόμενα των εγχειριδίων για την προαγωγή της ψυχικής υγείας εκπαιδευτικών και γονέων και των κατευθυντήριων γραμμών για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής

  • να συζητηθούν οι μέθοδοι και τα εργαλεία για να μετρηθεί η επίδραση του PROMEHS στην ψυχική υγεία μαθητών και γονέων.

Ομαδική φωτογραφία των Εταίρων του PROMEHS που συμμετείχαν στη 2η Συνάντηση Εταίρων

Συλλογή Φωτογραφιών
Παρουσιάσεις και ομάδες εργασίας που σχετίζονται με την ανάπτυξη των εγχειριδίων και τον σχεδιασμό της έρευνας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 

University of Milano-Bicocca

Department of Human Sciences for Education “R. Massa”​

Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1

20126 Milan, Italy

 

Κτίριο U6, 4ος Όροφος

 

promehs.italy@gmail.com

  • LinkedIn
  • YouTube
  • Facebook Basic Black

© 2019 by Lab-PSE