Εναρκτήρια Συνάντηση

Η εναρκτήρια συνάντηση με τίτλο "Θεωρητικό πλαίσιο του PROMEHS" πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνο-Μπικόκα (Ιταλία) στις 29-30 Απριλίου 2019.

Στόχοι της συνάντησης ήταν:

  • να δοθεί μια περιγραφή του PROMEHS, των στόχων του και των παραδοτέων του

  • να γίνουν παρουσιάσεις εταίρων σχετικές με Εθνική πολιτική, πρωτοβουλίες και προγράμματα για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στα σχολεία

  • να συζητηθεί και να καθοριστεί το θεωρητικό πλαίσιο του PROMEHS

  • να πραγματοποιηθεί η κατανομή της εργασίας και οι προθεσμίες που σχετίζονται με την ανάπτυξη εγχειριδίων μαθητών και εκπαιδευτικών

  • να προγραμματιστεί η 2η συνάντηση εταίρων και το πρόγραμμα κατάρτισης των Εταίρων του προγράμματος

Ομαδική φωτογραφία των Εταίρων του PROMEHS που συμμετείχαν στην εναρκτήρια συνάντηση

Εναρκτήρια Συνάντηση
Ημέρα 1 - Παρουσίαση των εταίρων: Εθνική πολιτική, πρωτοβουλίες και προγράμματα για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στα σχολεία
Ημέρα 2 - Θεωρητικό πλαίσιο του PROMEHS και ομάδες εργασίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 

University of Milano-Bicocca

Department of Human Sciences for Education “R. Massa”​

Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1

20126 Milan, Italy

 

Κτίριο U6, 4ος Όροφος

 

promehs.italy@gmail.com

  • LinkedIn
  • YouTube
  • Facebook Basic Black

© 2019 by Lab-PSE